Tag Archives: Hypnose

Hvad bygger hypnose på?

Hypnose er blevet et dagligdagsfænomen hos mange, til trods for at vi nok sjældent har tænkt over, hvad det egentlig handler om. Det kan virke lidt spacy og som en mystisk overfortolkning af noget spirituelt. Men faktisk kan hypnose noget helt særligt, nemlig at arbejde med menneskets sind og på den måde få det til at omprogrammere sig selv til at slippe dårlige vaner og negative tankemønstre. Men har vi ikke kun ét sind som menneske? Nej, faktisk siges det, at vi har to sind, det ubevidste og det bevidste. 

To typer sind

Mennesket har instinkter ligesom dyr, og vi finder dem i vores ubevidste sind. Disse ting har vi måske gjort siden fødslen eller ladet blive til ubevidste vaner undervejs. Det er også her, hvor mulige traumer og dybe tanker forplanter sig gennem tid. Det ubevidste sind beskytter os og kontrollerer basale kropsfunktioner, respiration og hjerterytmen. Med årene vil der blive lagret mere og mere data i dette sind, hvilket er med til at skabe den person, vi er. Samtidig har vi det bevidste sind, der omhandler logik og analytisk tilgang til livet. Det er her, vi løser problemer og foretager ændringer. Disse ændringer er midlertidige grundet begrænset kapacitet. Det er også her, vi finder den menneskelige viljestyrke, men når denne ikke er stærk nok, og vi gerne vil ændre på os selv, så handler det om indflydelsen fra sindets kritiske faktor. 

Den kritiske faktor

Her er der tale om en port mellem de to sind: det ubevidste og det bevidste. Den fungerer som et filter for strømmen af information, der bevæger sig fra det ene sind til det andet. Denne faktor sammenligner ny information med eksisterende i underbevidstheden. Matcher den nye information ikke med noget af det eksisterende, vil den kritiske faktor afvise dette, da den ikke tillader, at den nye information går ind og skaber ændringer i følelses- og adfærdsmæssige mønstre i underbevidstheden. Derfor er det svært at bryde gamle vaner eller ændre på vores tankemønstre og overbevisninger. Men når det handler om instruktioner på det følelses- og adfærdsmæssige plan, så kan vi godt få lov til at ændre vores vaner og tankemønstre samt at påvirke vores følelser og handlinger. Det er her, hypnose kommer ind i billedet. For gennem et dybt fokus under en hypnotisering vil den kritiske faktor give dig lov til at tilføje nye informationer til det ubevidste sind. Derved vil man ofte se effektive resultater og opleve markante ændringer efter en hypnose. 

Fredholm Hypnose

Prinsessegade 9

1442 København K

24 24 28 12