Angst kan afhjælpes med samtaleterapi

Angst

Mange mennesker lider af angst. Det kan have mange årsager, men uanset hvad det skyldes, er det et stort problem for den enkelte. Angst kan have en forkrøblende effekt på ens daglige liv og livskvalitet, og hvis det ikke behandles, kan det udvikle sig til depression. Derfor skal angst tages alvorligt, både af den person, der lider af angst, såvel som de pårørende.

Samtaleterapi som hjælp mod angst

Angst skyldes ofte, at sindets og kroppens nervesystem er i alarmberedskab og har været det over en længere periode. Angst skal derfor tages alvorligt, ikke blot fordi det er en særdeles ubehagelig og alvorlig lidelse. Det skal også tages alvorligt, fordi det er en naturlig reaktion på noget, som ikke er sundt for den angstramte person. Derfor gælder det om at spore sig ind på, hvad der udløser angsten, så man kan løse problemet. Her kan samtaleterapi være en effektiv hjælp.

Angst har en årsag

Der er altid en årsag til, at man får angst, men det er ikke altid umiddelbart synligt, hvad årsagen er. Angst er kroppen og sindets måde at reagere på en situation, der føles truende. Men det kan være noget, der føles truende for underbevidstheden, mens det rationelle, bevidste jeg ikke umiddelbart kan indse, at en situation virker som en trussel for en selv. Samtaleterapi med en terapeut kan derfor hjælpe til gradvist at afdække årsagen til, at man ubevidst føler sig truet og sat i alarmberedskab. Det kan for eksempel skyldes stress på grund af en overvældende arbejdsbyrde på jobbet. Det kan også være mobning eller et usundt arbejdsmiljø, eller måske en dårlig leder, der skaber en følelse af stress. Mange mennesker har en oplevelse af, at de hele tiden skal præstere på arbejdspladsen. Det vedvarende pres kan skabe stress, der igen skaber angst. Det betyder simpelthen, at kroppen siger fra over for det, der skaber alarmberedskab i nervesystemet.

Angst er en sund reaktion

Derfor er angst egentlig en sund reaktion på at befinde sig i en usund situation. Angst sætter krop og sind i en så ubehagelig tilstand netop for at gøre det klart, at situationen ikke er holdbar. Angst er derfor et symptom på, at noget andet er galt, og det skal man finde frem til og løse. En af metoderne kan være samtaleterapi.

Der findes flere tilbud om coaching i København, der også indbefatter terapi mod angst. Samtaleterapi i København er efterhånden udbredt, så du skal blot finde en terapeut, du ønsker at søge behandling hos.

Charlotte Bugge
Platanvej 26
2791 Dragør
29 43 68 73

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *