Category Archives: angst

Angst kan afhjælpes med samtaleterapi

Angst

Mange mennesker lider af angst. Det kan have mange årsager, men uanset hvad det skyldes, er det et stort problem for den enkelte. Angst kan have en forkrøblende effekt på ens daglige liv og livskvalitet, og hvis det ikke behandles, kan det udvikle sig til depression. Derfor skal angst tages alvorligt, både af den person, der lider af angst, såvel som de pårørende. Continue reading

Dæmp din stress med hypnose

Lider du af stress? Eller har du blot ændret adfærd på dårlig vis på det sidste? Oplever du oftere hovedpine, hjertebanken eller mavesmerter end generelt? Eller er du psykisk påvirket på grund af nedsat humør, og er du præget af rastløshed og ubeslutsomhed? Er du unaturligt træt, eller har du muligvis svært ved at huske dine aftaler? Hvis du kan sige ja til én eller flere af disse ting, så kan det være, at du har symptomer på stress.

Stress symptomer kan både være fysiske og psykiske, og din fysiske og psykiske tilstand påvirker din adfærd. Adfærdsmæssige problemer påvirker ikke kun dig selv, men også dine omgivelser. En øget aggressiv og irritabel adfærd kan gå ud over din familie og dine sociale relationer. Stress kan derudover skabe øget sygefravær på arbejdspladsen og manglende engagement på grund af søvnproblemer. Disse konsekvenser af stress bør undgås for at øge din sundhed og dit selvværd. Derfor bør stress forebygges og behandles, hvis du oplever én eller flere af symptomerne. Ved brug af professionel hjælp kan hypnose fjerne stress og genskabe din livsglæde. Derfor kan hypnose benyttes som redskab til at behandle stress og stressrelaterede problemer. 

stress fri

Hypnose kan hjælpe dig gennem svære følelsesmæssige udfordringer som stress og ændre din adfærd på positiv vis. Hypnosen lærer dig at kende din krops signaler, når du har begyndende stress symptomer. Således lærer du at forstå hvornår og hvorfor stress opstår hos netop dig. Med en større bevidsthed omkring dig selv og din adfærd kan du bekæmpe stress symptomer. Hypnosen lærer dig derfor at passe på dig selv – både fysisk og psykisk. Det er vigtigt at være opmærksom på stressrelaterede symptomer og signaler, da stress ofte opstår ubevidst.

Stress påvirker dine følelser, tanker og adfærd uden du er klar over det og kan ramme alle uafhængig af tid og sted. Hvis du mistænker, at du har fået stress, bør professionel hjælp opsøges, for at undgå at den udvikler sig yderligere. Der findes adskillige klinikker for terapi og hypnose landet over, der er klar til at forebygge og behandle din stress. Mange anerkendte klinikker i København har specialiseret sig i hypnose mod stress, og kan også hjælpe dig til en bedre hverdag.

 

Terapi & Hypnose v/Jan Petry
Nørregade 41
1165 København K
Tlf: 70 88 35 85

 

Kan hypnose hjælpe mod angst?

For nogle, er angst en daglig tilbagevendende tilstand, som gør det vanskeligt at fungere i en normal hverdag. Der er forskel på en normal bekymring og angst. Angsten kan udspringe af mange forskellige situationer, men det er ikke muligt for personen bare at “holde op” med at være angst eller bekymre sig. Til tider kan tilstanden udvikle sig til et decideret angstanfald.  Dette kan være meget traumatisk og får nogle til helt at undgå det, som gør dem angste. Opstår problemet eksempelvis ved udsættelse for sociale situationer, trafikerede veje eller ens egen økonomi kan det være meget problematisk. Bliver tilstanden så slem, at den ikke kan undgås tyer nogle til alkohol eller stoffer for at få umiddelbar lindring.

hyp 2

For at finde en mere stabil løsning kan det være godt at indse, at der ikke er noget galt med at bekymre sig. Det er en del af en normal hverdag at overveje, udfordre og stille spørgsmålstegn ved ting der sker omkring én i hverdagen. Det, der er det egentlige problem er hvorledes man håndterer disse bekymringer. Hypnose kan hjælpe på angst ved at ændre den måde du tænker på, og håndterer bekymringer, stress og stærke følelser. Disse bliver kun til angst, hvis de bliver anvendt forkert.

Det første skrift i angsthypnosen er, at finde et roligt sted hvor du føler dig sikker. Når du begynder at føle dig afslappet, kan du begynde at give din underbevidste hjerne de forslag som er givet i dit manuskript, ved at tænke på dem. Enhver god bog eller ebog om selvhypnose vil indeholde guidelines til hvordan du håndterer lige netop din situation. Forslagene skal gentages hver dag for at have størst effekt.

Præmissen for din angst eller depression har sit udspring og tjener sin opretholdelse i din psykologi, samt i personlige og sociale omstændigheder. Angsthypnosen tager hensyn til disse aspekter når den arbejder mod at løse dit problem. Først når balance i alle forhold er opnået vil du være i stand til at leve et positivt og virkeligt sundt liv.

Hypnose mod angst foregår i dit hoved. Det introducerer eller fjerner ikke noget fra din krop. Der er ikke en kemisk grund til, at du har angst og løsningen er ligeledes heller ikke kemisk.

Fredholm Hypnose
Prinsessegade 9
1442 København K
Tlf: 24 24 28 12